Gyakorlat: Algebra1 normál, 2016 ősz

Általános tudnivalók

A félév során komplex számokról, lineáris algebráról, majd polinomokról lesz szó. Tankönyvek:

  • Kiss Emil: Bevezetés az Algebrába (klasszikus és absztrakt algebra), a tankönyv és a megoldások szabadon, ingyenesen, legálisan letölthetők (a könyv letöltéséhez regisztrálni kell);
  • Freud Róbert: Lineáris Algebra.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

A két évfolyamzárthelyit legalább 12-12 pontosra kell megírni, ha ez nem sikerül, akkor a gyakorlatvezető engedélye esetén a félév végén javító zárthelyit lehet írni.

Ezen kívül a gyakorlatokon írt röpdolgozatokból is megfelelő eredményt kell elérni. Az első tanítási hét, valamint a zárthelyik hetének kivételével mindegyik gyakorlaton van röpdolgozat, a megelőző heti előadás anyagából egy definíciót vagy tételt kell precízen leírni (segédeszköz használata nélkül). A teljesen helyes válaszra 2 pont, az apró hibákkal tarkítottra 1 pont jár. Ez 10 alkalom, összesen 10 pontot kell elérni ahhoz, hogy a gyakorlati jegy ne legyen elégtelen.

Első évfolyamzárthelyi:

Időpont: október 28, 10:00-12:00.
Helyszín: Az előadás helyszíne (Déli épület 0-803, Szabó József terem).
Mindenkinél legyen 6-7 üres papírlap! Használni semmit nem lehet, kalkulátort sem.

Második évfolyamzárthelyi:

Időpont: december 16, 10:00-12:00.
Helyszín: Az előadás helyszíne (Déli épület 0-803, Szabó József terem).
Mindenkinél legyen 6-7 üres papírlap! Használni semmit nem lehet, kalkulátort sem.

Javító dolgozat:

2016. december 20 (kedd), 8:00, Déli Tömb 0-805, Fejér Lipót terem.
Rontani nem lehet, nem kötelező eljönni. Az jöhet el, akinek a jegyét nem írtam be a Neptunba. Ha valaki nem jön el, a megajánlott jegye válik érvényessé. Ha ez elégtelen, akkor jelentkezzen föl a gyakorlati jegy utóvizsgára.

Gyakorlati jegy utóvizsga:

2016. december 23 (péntek), 8:00, Déli Tömb 0-805, Fejér Lipót terem. A Neptunban kell jelentkezni.
3+3 feladat lesz a két anyagrészből, 2+2-t kell megoldani a sikeres vizsgához.

Feladatsorok

1. pdf.
2. pdf.
3. pdf.
4. pdf.
5. pdf (kétoldalas!).

Első zárthelyi, október 28:
FeladatokAmegoldásokAfeladatokBmegoldásokB.

6. pdf.
7. pdf (kétoldalas!).
8. pdf.

Második zárthelyi, december 16:
FeladatokAmegoldásokAfeladatokBmegoldásokB.