Gyakorlat: Algebra1 normál, 2015 ősz

Általános tudnivalók

A félév során komplex számokról, lineáris algebráról, majd polinomokról lesz szó. Tankönyvek:

  • Kiss Emil: Bevezetés az Algebrába (klasszikus és absztrakt algebra), a tankönyv és a megoldások szabadon, ingyenesen, legálisan letölthetők (a könyv letöltéséhez regisztrálni kell);
  • Freud Róbert: Lineáris Algebra.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

A két évfolyamzárthelyit legalább 12-12 pontosra kell megírni, ha ez nem sikerül, akkor a gyakorlatvezető engedélye esetén a félév végén javító zárthelyit lehet írni.

Ezen kívül a gyakorlatokon írt röpdolgozatokból is megfelelő eredményt kell elérni. Az első tanítási hét, valamint a zárthelyik hetének kivételével mindegyik gyakorlaton van röpdolgozat, a megelőző heti előadás anyagából egy definíciót vagy tételt kell precízen leírni (segédeszköz használata nélkül). A teljesen helyes válaszra 2 pont, az apró hibákkal tarkítottra 1 pont jár. Ez 10 alkalom, összesen 10 pontot kell elérni ahhoz, hogy a gyakorlati jegy ne legyen elégtelen.

Első évfolyamzárthelyi:

Október 20, kedd, 18:00 (a hetedik tanítási héten).
Helyszín: Déli tömb 0-823, Kitaibel Pál terem.
Mindenkinél legyen 6-7 üres papírlap! Használni semmit nem lehet, kalkulátort sem.

Második évfolyamzárthelyi:

December 8, kedd, 18:00 (az utolsó tanítási héten).
Helyszín: Déli tömb 0-823, Kitaibel Pál terem.
Mindenkinél legyen 6-7 üres papírlap! Használni semmit nem lehet, kalkulátort sem.

Javító dolgozat:

December 14, hétfő, 08:00, Déli tömb, 0-805 (Fejér Lipót terem).
Rontani nem lehet, nem kötelező eljönni. Az jöhet el, akinek a jegyét nem írtam be a Neptunba. Ha valaki nem jön el, a megajánlott jegye válik érvényessé. Ha ez elégtelen, akkor jelentkezzen föl a gyakorlati jegy utóvizsgára.

Gyakorlati jegy utóvizsga:

December 17, csütörtök, 8:00, Déli tömb, 0-805 (Fejér Lipót terem). A Neptunban kell jelentkezni.

Feladatsorok

1. pdf.
2. pdf.
3. pdf.
4. pdf.
5. pdf (kétoldalas!).

Első zárthelyi, október 20:
Feladatokmegoldások.

6. pdf.
7. pdf (kétoldalas!).
8. pdf.

Második zárthelyi, december 8:
Feladatokmegoldások.