Algebra3 alkmat gyakorlat, 2018 ősz

Általános tudnivalók

Az adminisztratív feltételek ugyanazok, amik az Algebra1&2 normál tárgyakban is érvényesek voltak, itt olvashatók, azzal a kivétellel, hogy a gyakorlatokon nem lesznek röpdolgozatok. A félév anyaga az alkalmazott matematikában is hasznos absztrakt algebrai szemléletmód elsajátítása. Tankönyv:

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

A két évfolyamzárthelyit legalább 12-12 pontosra kell megírni, ha ez nem sikerül, akkor a gyakorlatvezető engedélye esetén a félév végén javító zárthelyit lehet írni. A pontos követelmények a fenti, általános tudnivalókról szóló linken olvashatók.

Első évfolyamzárthelyi:

Időpont: november 9, 8:00-10:00.
Helyszín: Az előadás helyszíne (Déli Tömb 1-820 Hajós György terem).
Mindenkinél legyen 6-7 üres papírlap! Használni semmit nem lehet, kalkulátort sem.

Második évfolyamzárthelyi:

Időpont: december 14, 8:00-10:00.
Helyszín: Az előadás helyszíne (Déli Tömb 1-820 Hajós György terem).
Mindenkinél legyen 6-7 üres papírlap! Használni semmit nem lehet, kalkulátort sem.

Javító dolgozat:

Időpont:  december 18, kedd 8:00-10:00.
Helyszín: Déli Tömb 0-805 Fejér Lipót terem.

Rontani nem lehet, nem kötelező eljönni. Az jöhet el, akinek a jegyét nem írtam be a Neptunba. Ha valaki nem jön el, a megajánlott jegye válik érvényessé. Ha ez elégtelen, akkor jelentkezni kell a gyakorlati jegy utóvizsgára.

Gyakorlati jegy utóvizsga:

Időpont: a szorgalmi időszak utáni első héten.
Helyszín: később.

A Neptunban kell jelentkezni, 3+3 feladat lesz a két anyagrészből, 2+2-t kell megoldani a sikeres vizsgához.

Feladatsorok

1. pdf.
2. pdf.
3. pdf.
4. pdf.
5. pdf.

Első zárthelyi, november 9:
Feladatokmegoldások.

Javító feladatsor (beadható):
Feladatok.

6. pdf.
7. pdf.
8. pdf.

Második zárthelyi, december 14:
Feladatokmegoldások.