Tárgyjavaslat a Meteorológus MSc-re jelentkező Matematikus BSc-s hallgatók részére

I. félév

II. félév

Javasoljuk a Földtudomány alapszakos hallgatóknak meghirdetett meteorológiai és klimatológia előadások látogatását is.

A későbbiekben az MSc I. évében tárgyfelvételre javasolt BSc-s szaktárgyak:

A tantárgyak után zárójelbe tett nevek a tárgyfelelősöket jelentik.