Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2020.

Mértékelmélet

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): mertek1v0_m20ex, mertek1v0_m20gx
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: kötelező
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): mertek1v0_m20ex, mertek1v0_m20gx
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
alk. mat. mertek1v0_m20ex
mertek1v0_m20gx
4 kötelező
3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
elemző mertek1v0_m20ex
mertek1v0_m20gx
4 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Analízis2E (analiz2x0_m17ea) vagy
Az analízis megalapozásaE (megala1x0_m17ea)
Előadás
Gyenge:
Analízis3E-m (analiz3m0_m17ea) vagy
Analízis3E-ae (analiz3v0_m20ea)
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

A tantárgy célkitűzése

 • A hallgatók sajátítsák el az alábbi készségeket:
 • ellenőrizni tudja az egyértelmű kiterjeszthetőség feltételeit konkrét példákon;
 • tudja alkalmazni a konvergenciatételeket, Fubini tételét;
 • érti a nullmértékűség fogalmát, és e fogalom hatását differenciálhatóságra, integrálhatóságra.

Irodalom

 • Petruska György: Analízis II. ELTE Eötvös Kiadó, 1988.
 • Laczkovich Miklós, T. Sós Vera: Analízis II. Typotex, 2013. Online elérhető a Digitális Tankönyvtárban.
 • Komornik Vilmos: Valós analízis előadások II. Typotex, 2003.
 • Halász Gábor: Fourier integrál. ELTE, 2005.
 • E.H. Lieb, M. Loss: Analysis, 2nd ed. AMS, 2001.

Tematika

 • Felületek megadása. Felszín, normálvektor. Felszín szerinti és felületi integrálok, fluxus.
 • Divergencia és rotáció. Newton–Leibniz-, Gauss–Osztrogradszkij- és Stokes-tétel.
 • Halmazrendszerek, szigma-algebrák, Borel-halmazok. Mérhető terek. Mérték, előjeles mérték.
 • A mértékkiterjesztési tétel. Egyértelműség.
 • Lebesgue- és Lebesgue–Stieltjes-mértékek. Regularitás. Nem mérhető halmazok.
 • Mérték szerinti integrál. Mérhető függvények. Nemnegatív, valós, és komplex értékű függvények integrálja. Műveletek.
 • Függvénysorozatok integrálja. Konvergenciatételek: Beppo Levi és Lebesgue-tétel, Fatou-lemma. Majdnem mindenütt való konvergencia.
 • Riemann- és Lebesgue–Stieltjes-integrálok. Alsó és felső burkoló. Szorzatmértékek. Fubini-tétel (bizonyítás nélkül). Megszámlálható és tetszőleges számosságú mértéktér szorzata.
 • Előjeles és komplex mértékek, variációk, norma. Hahn- és Jordan-felbontás. Gyenge*-konvergencia Borel mértékekre.
 • Abszolút folytonos és szinguláris mértékek. Lebesgue-felbontás. Radon–Nikodym tétel.
 • Helyettesítéses integrálás. Előjeles és komplex mérték szerinti integrál.
 • Abszolút folytonos, szinguláris függvények, deriváltjaik. Cantor-függvény. Korlátos változású függvények.
 • Valós és komplex Lp-terek. Hölder-, Cauchy–Schwarz és Minkowski-egyenlőtlenség. Riesz–Fischer-tétel.
 • Opcionális:

 • Borel-mértékek differenciálása. Maximális operátor. Lebesgue-pont. Speciális esetek. Mérhető burok. Sűrűségi tétel.
 • Legendre- és trigonometrikus polinomok. Schauder-bázis. Az L2([a,b]) és ℓ2(N) közötti izomorfia.
 • Mértékben való konvergencia. Metrizálhatóság, teljesség. Viszonya az Lp-beli és pontonkénti konvergenciákhoz.
 • Konvolúció és Fourier-transzformált L1-re. Borel-mértékek Fourier-transzformáltja. Fourier–Stieltjes-transzformált.