Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2020.

Differenciálegyenletek2

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): difegy2x0_m20ex, difegy2x0_m20gx
 • Ajánlott félév: 6
 • Státusz: köt. vál.
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): difegy2x0_m20ex, difegy2x0_m20gx
 • Ajánlott félév: 6
 • Státusz: köt. vál.
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): difegy2x0_m20ex, difegy2x0_m20gx
 • Ajánlott félév: 6
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
matematikus difegy2x0_m20ex
difegy2x0_m20gx
6 köt. vál.
3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
alk. mat. difegy2x0_m20ex
difegy2x0_m20gx
6 köt. vál.
3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
elemző difegy2x0_m20ex
difegy2x0_m20gx
6 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Analízis3E-m (analiz3m0_m17ea) vagy
Analízis3E-ae (analiz3v0_m20ea)
Előadás
Gyenge:
Differenciálegyenletek1E-ma (difegy1u1_m20ex) vagy
Differenciálegyenletek1E-e (difege1e1_m20ea)
Gyenge:
Funkcionálanalízis1E-m (funkan1m0_m17ex) vagy
FunkcionálanalízisE-a (funkan1a0_m17ex)
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Alkalmazott matematikus specializáción kötelezően el kell végezni legalább hármat az alábbi négy tárgy közül: Algoritmusok tervezése és elemzése2, Differenciálegyenletek2, Komplex függvénytan, Numerikus analízis2/Alkalmazott analízis2.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

 • Elemi közönséges és parciális differenciálegyenletek megoldása.
 • Kezdeti és peremérték-feladatok ismerete és felírása.
 • Függvényterek és a funkcionálanalízis elemeinek ismerete.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy oktatásának célja egyrészt az, hogy a hallgatók megismerjék a természettudományokban fellépő legfontosabb klasszikus parciális differenciálegyenleteket, másrészt áttekintést kapjanak a parciális differenciálegyenletek elméletében alkalmazott fő eszközökről és módszerekről.

Irodalom

 • Tóth János, Simon L. Péter: Differenciálegyenletek (Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba). Typotex, Budapest, 2009.
 • V. I. Arnold: Közönséges differenciálegyenletek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
 • Simon László: Másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek. Tankönyvkiadó 1983.
 • Besenyei Ádám, Komornik Vilmos, Simon László: Parciális differenciálegyenletek. Online.

Tematika

 • Autonóm differenciálegyenlet, dinamikai rendszer.
 • Stabilitási fogalmak, lineáris rendszer stabilitása.
 • Nemlineáris rendszer stabilitása, linearizálás egyensúlyi pontban.
 • Stabilitásvizsgálat Ljapunov módszerével.
 • Aszimptotikus viselkedés, Poincaré–Bendixson-tétel.
 • Periodikus megoldások stabilitása, Poincaré-leképezés.
 • Másodrendű lineáris közönséges differenciálegyenletre vonatkozó peremérték-feladat.
 • Másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek osztályozása.
 • Állandó együtthatós lineáris parciális differenciálegyenletek.
 • Parabolikus és hiperbolikus egyenletekre vonatkozó kezdetiérték-feladat.
 • Elliptikus egyenletre vonatkozó peremérték-feladat.
 • Szoboljev-függvényterek.
 • Peremérték-feladatok gyenge megoldása.
 • Parabolikus és hiperbolikus egyenletek gyenge megoldása.
 • Opcionális:

 • Lineáris differenciálegyenlet stabil, instabil és centrális altere.
 • Periodikus megoldások orbitális stabilitása.
 • A disztribúció fogalma, műveletek disztribúciók körében.
 • Kompakt beágyazási tételek, nyom-operátor.
 • Klasszikus és általánosított sajátérték-feladat elliptikus egyenletekre.