Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2020.

Alkalmazott analízis2

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): alkan_2e0_m17ea, alkan_2e0_m17ga
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: köt. vál.
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): alkan_2e0_m17ea, alkan_2e0_m17ga
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
alk. mat. alkan_2e0_m17ea
alkan_2e0_m17ga
5 köt. vál.
3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
elemző alkan_2e0_m17ea
alkan_2e0_m17ga
5 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Alkalmazott analízis1E-e (alkan_1e0_m17ea) vagy
Numerikus analízis1E-a (num_an1a0_m17ea)
Erős:
Differenciálegyenletek1G-e (difege1e1_m20ga) vagy
Differenciálegyenletek1G-ma (difegy1u1_m20gx)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Alkalmazott matematikus és elemző specializáción is a Numerikus analízis2 és az Alkalmazott analízis2 tárgyak közül legfeljebb egyet szabad elvégezni, a másikért nem jár kredit.
 • A tárgy gyakorlatát számítógépes laborban tartjuk.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

 • Többváltozós differenciál- és integrálszámítás.
 • Közönséges differenciálegyenletek.
 • Parciális differenciálegyenletek.
 • Legalább egy programnyelv alapfokú ismerete (pl. Matlab).

A tantárgy célkitűzése

A tárgy bevezetést ad a numerikus modellezés modern elméletébe és alkalmazásaiba.

Irodalom

 • Uri M. Ascher, Chen Greif: A First Course in Numerical Methods. 2011, SIAM.
 • Josef Stoer, Roland Bulirsch: Introduction to Numerical Analysis. 1993, Springer-Verlag.
 • Willem Hundsdorfer, Jan Verwer: Numerical Solution of Time-Dependent Advection-Diffusion-Reaction Equations. 2003, Springer-Verlag.
 • Faragó István, Horváth Róbert: Numerikus módszerek. 2013, Budapesti Műszaki Egyetem Tankönyvtár, Online.

Tematika

 • Numerikus interpoláció egy- és több változóban.
 • Numerikus integrálás és deriválás több változóban.
 • Közönséges differenciálegyenletek kezdetiérték-feladatai.  Runge–Kutta-módszerek. Lineáris többlépéses módszerek.
 • Peremérték-feladatok numerikus megoldása.
 • Elliptikus és parabolikus parciális differenciálegyenletek. Véges különbséges és Fourier-módszer.
 • A gyors Fourier-transzformáció algoritmusa.