Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2020.

Alkalmazott analízis1

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): alkan_1e0_m17ea, alkan_1e0_m17ga
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: alt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
elemző alkan_1e0_m17ea
alkan_1e0_m17ga
4 alt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Kalkulus2E (kalkul2x0_m17ea) vagy
Analízis2E (analiz2x0_m17ea)
Erős:
Algebra2G (algebr2*0_m17ga)
Előadás
Gyenge:
Algebra2E (algebr2*0_m17ea)
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Alkalmazott matematikus és elemző specializáción is a Numerikus analízis1 és az Alkalmazott analízis1 tárgyak közül pontosan egyet kell elvégezni, a másikért nem jár kredit.
 • A tárgy gyakorlatát számítógépes laborban tartjuk.
 • Követelmény: A gyakorlatokon kötelező az előírt számítógépes program készítése.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

 • Lineáris algebra.
 • Valós analízis.
 • Numerikus matematikai programcsomagok.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy bevezetést ad a numerikus modellezés modern elméletébe és alkalmazásaiba.

Irodalom

 • Faragó István, Horváth Róbert: Numerikus módszerek. 2013, Typotex.

Tematika

 • Lineáris algebrai egyenletrendszerek direkt megoldási módszerei.
 • Lineáris egyenletrendszerek iterációs módszerei. Klasszikus és gradiens alapú iterációs módszerek. Sajátérték-feladat.
 • Nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek iterációs megoldása. Banach-fixponttételen és Newton-módszeren alapuló iterációk.
 • A numerikus integrálás és deriválás elemei egyváltozóban.
 • Közönséges differenciálegyenletek kezdetiérték-feladatai, alapvető explicit és implicit módszerek.