Szakdolgozati értékelőlap

Kérjük a témavezetőt, hogy az alábbi mezőket töltse ki (online), a kérdések esetében pedig válassza ki a megfelelő értékelő betűt (itt a "Megjegyzések" mező kitöltése opcionális). A záróvizsgabizottság a szakdolgozat érdemjegyének megállapításakor az értékeléseket a dolgozat jellegének megfelelően súlyozza (és természetesen magát a dolgozatot is figyelembe veszi). Az értékelő betűk jelentése a következő:

A - Kiemelkedő (jobb, mint jeles).
B - Jól megfelelt (négyes vagy ötös; ha egyértelműen ötös, a megjegyzésben jelezze).
C - Megfelelt (kettes vagy hármas; ha éppen hogy kettes, a megjegyzésben jelezze).
E - Nem felelt meg.
X - Az adott szempont nem vonatkoztatható a szakdolgozatra (ez nem mindenhol választható).

Technikai tanácsok. A "reload" gomb megnyomásakor vagy a böngészőből való kilépéskor a beírt tartalom elvész! (Ezért a bonyolultabb értékeléseket érdemes egy editorral előre elkészíteni, és copy-paste módszerrel emelni be ebbe a formába.) Az elkészült lapot a böngészőből pdf-be nyomtassuk, hogy a tartalma megmaradjon (máshogy menteni nem is lehet). Ezt a pdf dokumentumot kinyomtatva és aláírva Fehér Mariannhoz kell eljuttatni.


A szerző (hallgató) neve:

A szerző NEPTUN-kódja: A szerző szakiránya: A szakdolgozat címe:
 1. Mennyire mély a szakdolgozat matematikai szempontból?

  (A hallgató a szakirányán tanult reguláris anyaghoz képest mennyi új ismeretet szerzett, azokat milyen mélyen értette meg, ez hogyan tükröződik az anyag prezentálásában?)

  Értékelés: Megjegyzések:
 2. Mennyire jól dolgozta fel a hallgató az adott témát?

  (A megfelelő irodalmi forrásokat használta-e? Helyesen válogatott-e a témák fontossága szerint, vannak-e ki nem dolgozott részek, amiknek helye lett volna a dolgozatban? Megfelel-e az egyes témák nehézsége a rájuk fordított terjedelemnek, jól olvasható-e a dolgozat? A dolgozat szerkezete segíti-e az eligazodást?)

  Értékelés: Megjegyzések:
 3. Matematikailag mennyire önálló munka a szakdolgozat?

  (Az értékelés a szakdolgozat jellegétől függ. Ha irodalom keresése volt az egyik fő tevékenység, akkor mennyire talált a hallgató önállóan forrásokat? Ha adott könyvfejezetet kellett feldolgoznia, akkor voltak-e önálló gondolatai az anyag elrendezésére, esetleg gyakorló feladatok megalkotására? Ha feladatokat válogatott, akkor kitalált-e önálló megoldásokat, ötleteket? Ha programot írt, akkor mennyit kellett segíteni a program tervezésében, a hibák kijavításában? Ha a hallgató olyan önálló eredményt ért el, amely esetleg publikálásra vagy TDK-dolgozatnak is alkalmas, akkor ezt a tényt a "Megjegyzés" rovatban is feltétlenül érdemes megemlíteni (de ez semmiképpen sem követelmény a jeles érdemjegyhez). Ugyanakkor a források változtatás nélküli másolása rossz értékelést érdemel.)

  Értékelés: Megjegyzések:
 4. Mennyire gondos munka a szakdolgozat?

  (Ez a kérdés a hallgató attitűdjét, szorgalmát méri. Sok szakmai hibát, elírást kellett-e kijavíttatnia a témavezetőnek (esetleg maradtak-e hibák a dolgozatban)? Mennyire volt együttműködő a hallgató az esetleges hibák kijavításában, a témavezető észrevételeinek átvezetésében? Mennyire igyekezett szerkezetileg, formailag, tipográfiailag, nyelvhelyesség szempontjából megfelelőre készíteni a dolgozatot? Mekkora erőfeszítést tett a minél jobb tartalom érdekében? Ide tartozik az is, hogy a hallgató milyen szorosan tartotta a kapcsolatot a témavezetőjével, de természetesen ha rövid idő alatt is nagyon jó és alapos munkát végzett, például önálló eredményt ért el, akkor a kapcsolattartás esetleges hiánya nem feltétlenül negatív szempont az értékelésnél.)

  Értékelés: Megjegyzések:

A témavezető rövid véleménye a dolgozatról.

(A dolgozat célkitűzéseinek bemutatása, tartalmának pár szavas ismertetése, az erős és gyenge pontok összefoglalása.)

Dátum:
A témavezető neve, munkahelye (tanszék, kutatóhely):

A témavezető aláírása: